Mysz domowa

Mysz domowa (Mus musculus) to gatunek małego ssaka należącego do rodziny myszowatych. Jest gatunkiem synantropijnym, który przystosował się do życia w środowisku silnie przekształconym przez człowieka, w związku z miejscem jego zamieszkania lub działalności gospodarczej. Mysz domowa najprawdopodobniej pochodzi od myszy zamieszkującej stepy i tereny półpustynne od północnej Afryki, poprzez południowo-wschodnią część Europy, aż po Wyspy Japońskie.